WolontariatInformacje i dokumenty:

  • Opiekunowie: p. Anna Tomaszewicz (pedagog), p. Magdalena Słowik (psycholog), p. Elżbieta Sabal (psycholog)
  • REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA w SP nr 25 w Olsztynie
  • Zgoda rodziców

    Galeria:
  • Uczniowie jako wolontariusze, 17 IV 18 r.
  • Wizyta w Dziennym Domu Pomocy Społecznej , 20 XII 17 r.
  • Świąteczna wizyta w Polskim Związku Niewidomych, 21 XII 16 r.