WolontariatInformacje i dokumenty:

  • Opiekunowie: p. Anna Tomaszewicz (pedagog), p. Magdalena Słowik (psycholog)
  • REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA w SP nr 25 w Olsztynie
  • Zgoda rodziców

    Galeria:
  • Świąteczna wizyta w Polskim Związku Niewidomych, 21 XII 16 r.