Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

TURNIEJ WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
dla uczniów klas 5-6 szkół podstawowych
z województwa warmińsko-mazurskiego.

IX edycja - 2017 r.

Sprawozdanie z IX edycji - sprawozdanie

Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena w Olsztynie
Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
oraz Wydawnictwo Macmillan
serdecznie zapraszają do udziału w
IX Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
dla szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego
odbywającego się pod
Honorowym Patronatem Wojewody Warmińsko-MazurskiegoKonkurs odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 25 z O.I. im H. Ch. Andersena, przy ul. Wańkowicza 1 w Olsztynie. Będzie polegał na napisaniu przez każdego z uczestników testu wiedzy o krajach anglojęzycznych. Zgłoszenie do konkursu drużyny trzyosobowej szkoła przesyła organizatorowi w terminie do 17 marca 2017 r.
Dodatkowo każda z drużyn powinna samodzielnie przygotować filmik na temat: Znaczący moment w historii Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych (na podstawie jednego wydarzenia).
Kryteria oceny projektu i szczegóły dotyczące tego zadania znajdują się w piśmie przewodnim, załącznik 2. Link do filmu należy przesłać organizatorowi do 1 kwietnia 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp25.zso3.olsztyn.pl oraz na www.facebook.com/TurniejWiedzySP25.
Pytania można kierować na turniejwiedzysp25@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!
ORGANIZATORZY


Informacje szczegółowe i dokumenty:
- pismo przewodnie i zakres materiału
- karta zgłoszenia(.pdf)(.doc)
- zgoda na wykorzystanie wizerunku (.pdf)(.doc)
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.pdf)(.docx)
VIII Edycja - 2016 r. Podsumowanie:
- sprawozdanie
VII Edycja - 2015 r. Podsumowanie:
- sprawozdanie
- linki do filmów