Rekrutacja


REKRUTACJA 2018/2019
od 5 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.

strona internetowa naboru


        W 2018 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało w dwóch etapach:
I - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
II - udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 może być przyjęte dziecko... Czytaj więcej...

Dokumenty:
- karta zgłoszenia dziecka do klasy I - karta (.pdf)
- oświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoły/przedszkola oświadczenie

WAŻNE DATY:
od 5 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły,
4 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły podstawowej liczby wolnych miejsc,
od 14 maja 2018 r. do 16 maja 2018 r. do godz. 15.00 – rekrutacja na wolne miejsca - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
21 maja 2018 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
od 22 maja 2018 r. do 24 maja 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
25 maja 2018 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.