Rekrutacja
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 15 marca 2017 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.przedszkola-olsztyn.nabory.pl

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w formie pisemnego oświadczenia rodzic musi dostarczyć do placówki w dniach 24 - 27.04.2017r.
Do pobrania i wydrukowania: Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do klasy pierwszej.
W 2017 roku przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie przebiegało w dwóch etapach. Zasady naboru - czytaj więcej...
Przyjmujemy zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły od 30.03.2017 r. do dnia 14.04.2017 r. - do godz. 15.00
Uczniowie spoza obwodu:
- od 5 czerwca 2017 r. do 8 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – rekrutacja na wolne miejsca - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty dla uczniów z obwodu:
- Karta zgłoszenia - (.pdf),(.doc)
Dokumenty dla uczniów spoza obwodu:
- Wniosek - (.pdf)
- oświadczenie rodziców - Załącznik Nr 1(.pdf)
- Oświadczenie rodziców, że kandydat posiada rodzeństwo uczące się w danej szkole - Załącznik Nr 2(.pdf)
- Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w obwodzie szkoły - Załącznik Nr 3(.pdf)
Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do klasy pierwszej ucznia spoza obwodu w formie pisemnego oświadczenia rodzic musi dostarczyć do placówki w dniach 14 - 19.06.2017r.
Do pobrania i wydrukowania: Oświadczenie woli przyjęcia do klasy pierwszej

System elektroniczny będzie uruchomiony 30 marca 2017 r.
WAŻNE DATY:
• od 30 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły,
• 28 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły podstawowej liczby wolnych miejsc,
• od 5 czerwca 2017 r. do 8 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – rekrutacja na wolne miejsca (dotyczy uczniów spoza obwodu)- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
• 13 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
• od 14 czerwca 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
• 22 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.