Rada Rodziców

 

Aktualności


Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena
ul. Wańkowicza 1
w Olsztynie

Regulamin Rady Rodziców


 • Konto Rady Rodziców SP 25:
  12 1540 1072 2021 9091 8656 0001 Bank Ochrony Środowiska S.A.


 • Rok szkolny 2017/2018

  Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie:

  Przewodnicząca – Mariusz Szczepański - osoba decyzyjna sprawy związane z dyrekcją i reprezentacja szkoły, e-mail: rr_sp25_olsztyn@wp.pl

  Wiceprzewodniczący – Klimaszewska Małgorzata - sprawy integracyjne i finansowe, e-mail: klimg511@wp.pl

  Sekretarz – Katarzyna Naumowicz - protokołowanie zebrań, sprawy finansowe, e-mail:  katkaolsztyn@wp.pl

  Członek – Elżbieta Prażmo - Jankowska - ubezpieczenie szkolne, e-mail: eprazmo-jankowska@wp.pl

  Członek – Marcin Maciejewski - sprawy związane z dystrybutorami wody oraz techniczne dotyczące uczniów, e-mail:  marcin040688@gmail.com  Dokumenty dotyczące ubezpieczenia:
  - Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”
  - Wniosek-polisa Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży w placówkach oświatowych „Oświata”

  Przy wejściu do szkoły (holl) znajduje się skrzynka kontaktów z Radą Rodziców.