Rada Rodziców

 

Aktualności


Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena
ul. Wańkowicza 1
w Olsztynie

Regulamin Rady Rodziców


 • Konto Rady Rodziców SP 25:
  12 1540 1072 2021 9091 8656 0001 Bank Ochrony Środowiska S.A.


 • Rok szkolny 2016/2017

  Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie:

  Przewodnicząca – Małgorzata Klimaszewska - tel. 505 563 163, e-mail: klimg511@wp.pl

  Wiceprzewodniczący – Jacek Bumbul

  Sekretarz – Katarzyna Naumowicz

  Członek - Elżbieta Prażmo - Jankowska

  Członek - Justyna Sobocińska

  Przy wejściu do szkoły (holl) znajduje się skrzynka kontaktów z Radą Rodziców.


 • 7 II 17 r.
  Zapraszamy Rodziców do wzięcia udziału w spotkaniu z wizytatorami, które odbędzie się 15 II 17 r. o godz. 16.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, sala 160 (I piętro).

  Tematem spotkania będzie:
  - informacja o powołaniu przez MEN Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji oraz powołaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Zespołu do spraw wdrażania reformy w województwie warmińsko-mazurskim,
  - przedstawienie projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół, a także przekazanie informacji o monitorowaniu wdrażania podstaw programowych.
 • 2 I 17 r.
  Zebranie Przewodniczących Rad Oddziałowych odbędzie się 17.01.2017 r. o godz. 17.00 w sali 11.

 • 18 X 16 r.
  Zebranie Rady Rodziców odbędzie sie dn. 24 X 16 r. o godz. 17.00 w sali 11.