Organizacja roku szkolnego 2017/2018

1.
Rozpoczęcie roku szkolnego
 4 września 2017 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna
 23 grudnia - 31 grudnia 2017 r.
3.
Koniec pierwszego semestru
 19 stycznia 2018 r.
4.
Ferie zimowe
 22 stycznia - 4 lutego 2018 r.
5.
Wiosenna przerwa świąteczna
 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
6.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
 22 czerwca 2018 r.
7.
Ferie letnie
 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
8.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 

 30 kwietnia 2018 r.

 2 maja 2018 r.

 4 maja 2018 r.

 1 czerwca 2018 r.

 1 dzień w przypadku zdarzeń losowych

  • Terminarz spotkań z rodzicami
 Nauczanie zintegrowane
(środa, godz. 17.00)
 Klasy IV-VII
(czwartek, godz. 16.30)
 6.09.2017 r.  7.09.2017 r.
 8.11.2017 r.  9.11.2017 r.
 17.01.2018 r.  18.01.2018 r.
 14.03.2018 r.  15.03.2018 r.
 16.05.2018 r.  17.05.2018 r.

Przydział sal na zebrania:
- kl. I - III (.pdf)
- kl. IV - VII (.pdf)