Organizacja roku szkolnego 2016/2017

1.
Rozpoczęcie roku szkolnego
 1 września 2016 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna
 23 grudnia - 31 grudnia 2016 r.
3.
Koniec pierwszego semestru
 5 lutego 2017 r.
4.
Ferie zimowe
 23 stycznia - 5 lutego 2017 r.
5.
Wiosenna przerwa świąteczna
 13 kwietnia - 18 kwietnia 2017 r.
6.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
 23 czerwca 2017 r.
7.
Ferie letnie
 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.
8.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 

 31 października 2016 r.

 2 maja 2017 r.

 16 czerwca 2017 r.

 1 dzień w przypadku zdarzeń losowych

  • Terminarz spotkań z rodzicami
 Nauczanie zintegrowane
(środa, godz. 17.00)
 Klasy IV-VI
(czwartek, godz. 16.30)
 7.09.2016 r.  8.09.2016 r.
 9.11.2016 r.  3.11.2016 r.
 18.01.2017 r.  19.01.2017 r.
 15.03.2017 r.  16.03.2017 r.
 17.05.2017 r.  18.05.2017 r.