Konkursy przedmiotowe


  • Rok szkolny 2014/2015
 Terminarz szkolnych konkursów przedmiotowych - klasy I - III.
 Terminarz szkolnych konkursów przedmiotowych - klasy IV - VI.

Wyniki konkursów przedmiotowych i artystycznych klas I - III:
  - szkolne
  - międzyszkolne

Wyniki konkursów przedmiotowych i artystycznych klas IV - VI:
  - szkolne
  - międzyszkolne
  - artystyczne