"Jem owoce, piję mleko - w życiu zajdę daleko"

Edycja 2015/2016:
Już za nami impreza sportowa pt. "Jem owoce, piję mleko - w życiu zajdę daleko". A oto pierwsza relacja na stronie www.wm.pl.

Kolejne echa imprezy w mediach:
- www.olsztyn24.com
- Poranek TVP Olsztyn
- Informacje TVP 18.30
- Informacje TVP 21.45
- Artykuł w Gazecie Olsztyńskiej - 23 V 2016 r.


Zapraszamy
szkoły podstawowe i przedszkola do uczestnictwa
w V jubileuszowej edycji wojewódzkiej Imprezy sportowej
pt. „JEM OWOCE, PIJĘ MLEKO – W ŻYCIU ZAJDĘ DALEKO”
organizowanej przez
Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,
Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie,
Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA w Lamkowie,
która odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r.
w obiektach sportowych ZSO nr 3 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1.
Liczba drużyn, które będą mogły wziąć udział rywalizacji sportowej jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem startu drużyny w zawodach jest przesłanie zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu):
- faxem do OT ARR w Olsztynie pod nr (89) 535-47-25,
- elektronicznie na adres: olsztyn@arr.gov.pl
- lub pocztą do OT ARR w Olsztynie ul. Partyzantów 1/2 10-959 Olsztyn
w terminie do 13 maja 2016 r.

Załączniki:
 • Program imprezy sportowej
 • Regulamin imprezy sportowej
 • Zgłoszenie – Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej (docx)
 • Oświadczenie – Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej (doc)
 • Zgłoszenie do Konkursu „Linowy siłacz” – Załącznik nr 3 w wersji edytowalnej (docx)

  Informacje z wydarzeń towarzyszących imprezie:
 • Artykuł w Gazecie Olsztyńskiej - 12 V 2016 r.
 • Poranek TVP 3.
 • Artykuł w Gazecie Olsztyńskiej - 11 V 2016 r.

 • Radio Olsztyn (1) - 9 V 2016 r.
 • Radio Olsztyn (2) - 9 V 2016 r.
 • TVP - podpisanie Regulaminu.
 • Artykuł w Gazecie Olsztyńskiej - dn. 14 IV 16 r.