Witamy na stronach Naszej Szkoły


Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości
W kategorii organizacji edukacyjnych nasza szkoła,
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena
,
otrzymała:
Wyróżnienie za Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania
Gala Jakości 2015


Poznaj nas bliżej.

01 02 03 04 05 06 lightbox2 photo galleryby VisualLightBox.com v5.9


VII edycja Imprezy sportowej
"Jem owoce – piję mleko, w życiu zajdę daleko"


Szanowni Dyrektorzy!

      Zawody odbędą się 25.05.2018 r. na terenie kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1. Startujemy o godz. 9.00, kończymy o 14.00
     Zawodnicy startują w drużynach 5-osobowych, w skład których wchodzą dzieci z klas I - V szkół podstawowych. Drużyna składa się z 3 dziewczynek i 2 chłopców. Dodatkowo odbędzie się konkurs "Linowy siłacz" dla uczniów klas V - do 12 lat. Czytaj więcej... (.pdf)

PROGRAM imprezy "Jem owoce, piję mleko – w życiu zajdę daleko" (.pdf)


      Zgłoszenia (zgodnie z załączonym wzorem) należy przesłać do OT KOWR w Olsztynie elektronicznie na adres joanna.lewarowska@kowr.gov.pl do dnia 22.05.2018 r. godz. 24.00.

Załączniki:
 • Regulamin imprezy sportowej "Jem owoce, piję mleko – w życiu zajdę daleko" (.pdf)
 • Zgłoszenie drużyny (.pdf)
 • Zgłoszenie Konkurs "Linowy siłacz"
 • Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika imprezy sportowej (.pdf)

  Więcej informacji w zakładce "Jem owoce, piję mleko - w życiu zajdę daleko"

 • 27 II 18 r.
  REKRUTACJA 2018/2019
  od 5 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.

  strona internetowa naboru

          W 2018 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało w dwóch etapach:
  I - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
  II - udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 może być przyjęte dziecko Czytaj więcej...
  Dokumenty:
  - karta zgłoszenia dziecka do klasy I - karta
  - oświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoły/przedszkola oświadczenie


  Numery kont bankowych.
  Numer konta przeznaczonego tylko do przelewów opłat za duplikaty legitymacji lub świadectwa:
  PKO Bank Polski
  86 1020 3541 0000 5102 0291 6344

  (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia)
  NUMER KONTA TYLKO NA WPŁATY ZA OBIADY:
  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
  ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn
  PKO 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278
  (konto przeznaczone tylko na wpłaty za obiady)


  Regulamin zakupu obiadów i dokonywania zwrotów (ważny od 13.03.2018 r.) Czytaj więcej...

  Ceny obiadów za m-c czerwiec 2018 r.:
  - dla ucznia - 14 dni x 3,50 = 49,00 zł
  - dla pracowników szkoły - 14 dni x 5,80 = 81,20 zł
  Odpłatność będzie przyjmowana w dniach:
  - 28.05.2018 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 29.05.2018 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 30.05.2018 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 01.06.2018 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 04.06.2018 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  Prosimy o odliczoną kwotę.
  Wpłaty za obiady będą przyjmowane tylko w wyznaczonym terminie.

 • 21 VII 17 r., 26 VII 17 r.
  Bezpłatne podręczniki dla uczniów klas I - VII

  Informacja dotycząca podręczników szkolnych oraz ćwiczeń w roku szkolnym 2017/2018

      W nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie szkoły podstawowej klas I - VII, otrzymają bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej.
  UWAGA!   Wyjątek stanowią podręczniki i ćwiczenia do religii, które powinny być zakupione przez rodziców.


 • Gazetka szkolna "Do góry nogami" (rok szkolny 2016/2017)

       numer 1  Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018:
  - klasy "0" - VII - zestaw podręczników (.pdf)  (.xlsx)

  9 VIII 17 r. - UWAGA! Nastąpiła zmiana podręcznika do religii w oddziałach przedszkolnych!
  Rodzice uczniów z oddziałów przedszkolnych kupują podane w wykazie materiały edukacyjne oraz wyprawkę (pdf.).

 • Kompleks boisk "ORLIK" będzie otwarty:
  - w dni powszednie od 15.00 do 21.00 (20.00 od 1 XI 16 r.)
  - w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00 (20.00 od 1 XI 16 r.).
  Dokładny harmonogram otwarcia kompleksu boisk znajduje się przy wejściu głównym i na tablicy ogłoszeń w biurze animatorów.

 • O SZKOLE   

 • Szkoła nasza jest przyjazna dziecku, a szczególnie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Od 1994 roku w szkole funkcjonują ODDZIAŁY INTEGRACYJNE.
 • Szkoła zapewnia dzieciom:
  1. Nieodpłatną kompleksową opiekę: - dowożenie dzieci mikrobusami - opiekę świetlicową w godzinach 6.30 - 17.00;
  2. Obsługę dzieci niepełnosprawnych: kobiety do obsługi dziewcząt, mężczyzna do obsługi chłopców;
  3. Wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi:
  psychologów, pedagogów, logopedów, tyflopedagogów, rehabilitantów, rewalidatorów, reedukatorów.
  4. Ciągłość edukacyjną: Gimnazjum nr 9 i IX Liceum Ogólnokształcące (z oddziałami integracyjnymi).
  5. Klasy 15-20 osobowe, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
  6. Zajęcia komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych.

           

  7. Wszechstronny rozwój, możliwość udziału w kołach zainteresowań, różnorodnych konkursach, imprezach i uroczystościach.
  8. Reprezentowanie szkoły w rejonie miasta, województwa i kraju.
  9. Szkołę bez barier architektonicznych:
  -podjazd,
  -winda,
  -poręcze na korytarzach,
  -łączność telefoniczna w salach lekcyjnych,
  -łazienki i szatnie dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.