Witamy na stronach Naszej Szkoły


Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości
W kategorii organizacji edukacyjnych nasza szkoła,
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena
,
otrzymała:
Wyróżnienie za Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania
Gala Jakości 2015


01 02 03 04 05 06 lightbox2 photo galleryby VisualLightBox.com v5.9

 • 12 VIII 17 r.
  Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 - Czytaj więcej...

 • 27 VII 17 r., 2 VIII 17 r.

  UWAGA! NOWE KOMUNIKATY DLA NAUCZYCIELI!

 • Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do stawienia się w pracy dnia 28, 30, 31 sierpnia 2017 r. oraz 1 września 2017 r. na godz. 9.00, a dnia 29 sierpnia 2017 r. na godzinę 13.00.
  Nauczyciele biorący udział w egzaminach poprawkowych przychodzą zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

 • W dniu 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 13.00 na stołówce szkolnej
  odbędzie się Rada Pedagogiczna szkoleniowa nt. „Zmiany w prawie oświatowym – stan na dzień 1 września 2017”

 • W dniu 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00 na stołówce szkolnej
  odbędzie się Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2017/2018, o godzinie 11.00 Rady Pedagogiczne w poszczególnych szkołach.


 • 21 VII 17 r., 26 VII 17 r.
  Bezpłatne podręczniki dla uczniów klas I - VII

  Informacja dotycząca podręczników szkolnych oraz ćwiczeń w roku szkolnym 2017/2018

      W nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie szkoły podstawowej klas I - VII, otrzymają bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej.
  UWAGA!   Wyjątek stanowią podręczniki i ćwiczenia do religii, które powinny być zakupione przez rodziców.

  Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018:
  - klasy "0" - VII - zestaw podręczników (.pdf)  (.xlsx)

  9 VIII 17 r. - UWAGA! Nastąpiła zmiana podręcznika do religii w oddziałach przedszkkolnych!
  Rodzice uczniów z oddziałów przedszkolnych kupują podane w wykazie materiały edukacyjne oraz wyprawkę (pdf.).

  REKRUTACJA 2017/2018  Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w zakładce Rekrutacja 2017/2018.
  Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 15 marca 2017 r.
  Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w formie pisemnego oświadczenia rodzic musi dostarczyć do placówki w dniach 24 - 27.04.2017r.
  Do pobrania i wydrukowania: Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

  Więcej informacji znajduje się na stronie www.przedszkola-olsztyn.nabory.pl

  Rekrutacja do klasy pierwszej.
  W 2017 roku przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie przebiegało w dwóch etapach. Zasady naboru - czytaj więcej...
  Przyjmujemy zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły od 30.03.2017 r. do dnia 14.04.2017 r. - do godz. 15.00
  Uczniowie spoza obwodu:
  - od 5 czerwca 2017 r. do 8 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – rekrutacja na wolne miejsca - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  Dokumenty dla uczniów z obwodu:
  - Karta zgłoszenia - (.pdf),(.doc)
  Dokumenty dla uczniów spoza obwodu:
  - Wniosek - (.pdf)
  - oświadczenie rodziców - Załącznik Nr 1(.pdf)
  - Oświadczenie rodziców, że kandydat posiada rodzeństwo uczące się w danej szkole - Załącznik Nr 2(.pdf)
  - Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w obwodzie szkoły - Załącznik Nr 3(.pdf)
  Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia do klasy pierwszej ucznia spoza obwodu w formie pisemnego oświadczenia rodzic musi dostarczyć do placówki w dniach 14 - 19.06.2017r.
  Do pobrania i wydrukowania: Oświadczenie woli przyjęcia do klasy pierwszej

  System elektroniczny będzie uruchomiony 30 marca 2017 r.

 • 11 IV 17 r.
  7-8 kwietnia 2017 roku w Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania. Tematem konferencji były wyzwania, jakie stawia dynamicznie zmieniający się świat medialny przed nauczycielem i szkołą. Nauczyciele z ZSO nr 3 również brali czynny udział w obradach i Konferencji w obszarach:
  1. Nauczyciel – cyfrowy imigrant (dylematy (nie)kompetentnego nauczyciela w cyfrowym świecie; źródła i obszary wsparcia…)
  2. Nauczyciel wobec digitalnej zmiany (akceptacja/ negacja/ obojętność wobec medialnej rzeczywistości)
  3. Nauczyciel w relacjach z uczniem – cyfrowym tubylcem (mistrz czy uczeń?)
  4. Instrumentarium nauczyciela w cyfrowej szkole (między tablicą i kredą a nowymi mediami)
  Celem konferencji była integracja środowisk: nauczycielskiego i akademickiego wokół kategorii zmiany determinowanej przeobrażeniami współczesnego świata, w tym zmiany nauczyciela - cyfrowego imigranta.
  Podczas Konferencji prezentowane były prace przygotowane przez uczniów klas I-VI SP 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie oraz wykonane pod okiem nauczycieli świetlicy. Prezentowane prace były poświęcone tematyce użytkowania cyberprzestrzeni, jej wad i zalet, personifikacji internetu. Oto niektóre z prezentowanych prac:

  17793388_1619793614715912_373542618_n 17821278_1619793668049240_874766495_n 17842338_1619793751382565_1908626530_n 17842482_1619793568049250_715626481_n 17857262_1619793698049237_402659589_n 17857360_1619793718049235_111014952_n 17857464_1619793644715909_197317381_n 17857724_1619793758049231_1823948018_n 17857920_1619793681382572_385357666_n 17857940_1619793621382578_494498229_n 17858115_1619793548049252_574672847_n lightbox2 photo galleryby VisualLightBox.com v5.9

 • Gazetka szkolna "Do góry nogami" (rok szkolny 2016/2017)

       numer 1

 • Regulamin zakupu obiadów i dokonywania zwrotów Czytaj więcej...
  Ceny obiadów za m-c czerwiec 2017 r.:
  - dla ucznia - 14 dni x 3,50 = 49,00 zł
  - dla pracowników szkoły - 14 dni x 5,80 = 81,20 zł
  Odpłatność będzie przyjmowana w dniach:
  - 29.05.2017 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 30.05.2017 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 31.05.2017 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 01.06.2017 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 02.06.2017 r. - w godz. 7.30 - 14.00

  Prosimy o odliczoną kwotę.

 • Kompleks boisk "ORLIK" będzie otwarty:
  - w dni powszednie od 15.00 do 21.00 (20.00 od 1 XI 16 r.)
  - w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00 (20.00 od 1 XI 16 r.).
  Dokładny harmonogram otwarcia kompleksu boisk znajduje się przy wejściu głównym i na tablicy ogłoszeń w biurze animatorów.

 • O SZKOLE   

 • Szkoła nasza jest przyjazna dziecku, a szczególnie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Od 1994 roku w szkole funkcjonują ODDZIAŁY INTEGRACYJNE.
 • Szkoła zapewnia dzieciom:
  1. Nieodpłatną kompleksową opiekę: - dowożenie dzieci mikrobusami - opiekę świetlicową w godzinach 6.30 - 17.00;
  2. Obsługę dzieci niepełnosprawnych: kobiety do obsługi dziewcząt, mężczyzna do obsługi chłopców;
  3. Wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi:
  psychologów, pedagogów, logopedów, tyflopedagogów, rehabilitantów, rewalidatorów, reedukatorów.
  4. Ciągłość edukacyjną: Gimnazjum nr 9 i IX Liceum Ogólnokształcące (z oddziałami integracyjnymi).
  5. Klasy 15-20 osobowe, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
  6. Zajęcia komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych.

           

  7. Wszechstronny rozwój, możliwość udziału w kołach zainteresowań, różnorodnych konkursach, imprezach i uroczystościach.
  8. Reprezentowanie szkoły w rejonie miasta, województwa i kraju.
  9. Szkołę bez barier architektonicznych:
  -podjazd,
  -winda,
  -poręcze na korytarzach,
  -łączność telefoniczna w salach lekcyjnych,
  -łazienki i szatnie dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.


 • 15 VI 16 r.
  Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017:
  - klasy "0" - zestaw podręczników (.pdf)  (.docx)
  - klasy I - zestaw podręczników (.pdf)  (.docx)
  - klasy II - zestaw podręczników (.pdf)  (.docx)
  - klasy III - zestaw podręczników (.pdf)  (.docx)
  - klasy IV - zestaw podręczników (.pdf)  (.docx)
  - klasy V - zestaw podręczników (.pdf)  (.docx)
  - klasy VI - zestaw podręczników (.pdf)  (.docx)