Witamy na stronach Naszej Szkoły


Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości
W kategorii organizacji edukacyjnych nasza szkoła,
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena
,
otrzymała:
Wyróżnienie za Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania
Gala Jakości 2015

 


UWAGA!

Zapraszamy serdecznie uczniów, rodziców i gości na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. o godzinie 8.30 na boisku „Orlik”

Inauguracyjna Rada Pedagogiczna dla nauczycieli odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 na stołówce szkolnej

W dniach 26 – 30 sierpnia 2019 r. wszyscy nauczyciele pracują w godzinach od 9.00 do12.00

Pismo n.t. przesunięcia harmonogramu wdrożenia Platformy Usług Oświatowych.


 

KOMUNIKAT

Informujemy, iż zawarte ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2019 r. Rada Rodziców podjęła decyzję, że nie będzie zawierała ubezpieczenia NNW dla uczniów szkoły. Ubezpieczenie NNW uczniów jest dobrowolne. W roku szkolnym 2019/2020 ubezpieczenie uczniów pozostaje w indywidualnej gestii rodziców.


Wystąpienie Aleksandry Horoszko w Sejmie RP 1 czerwca 2019 r.


Szkolny zestaw podęczników na rok szkolny 2019/2020 (.pdf)


 

W dniu 26 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00

na dużej sali gimnastycznej

odbędzie się zebranie

z rodzicami i uczniami przyszłych klas pierwszych.


Wyprawka ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie.

Propozycja dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w szkole podstawowej.


W związku z wdrażaniem w szkole e-legitymacji prosimy o dostarczenie do pok. 108 zdjęć do legitymacji w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD do dnia 23 sierpnia 2019 r. Płyta powinna zawierać imię i nazwisko oraz wskazanie klasy, do której uczęszcza uczeń (dotyczy klas II-VII w roku szkolnym 2019/2020).

Wymagania zdjęć w wersji elektronicznej:

 • zdjęcie kolorowe w rozdzielczości min.  300 dpi;
 • rozmiar 19 x 26 mm (dostosowany do wielkości pola przeznaczonego na nadruk);
 • zapisane w formacie „JPG”

Numery kont bankowych.
Numer konta przeznaczonego tylko do przelewów opłat za duplikaty legitymacji (9 zł) lub świadectwa (26 zł):
PKO Bank Polski
86 1020 3541 0000 5102 0291 6344

(w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia)
NUMER KONTA TYLKO NA WPŁATY ZA OBIADY:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn
PKO 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278
(konto przeznaczone tylko na wpłaty za obiady)


Regulamin zakupu obiadów i dokonywania zwrotów (ważny od 13.03.2018 r.) Czytaj więcej...

!!!UWAGA!!!
ODPŁATNOŚĆ za obiady
za m-c czerwiec 2019r. wynosi:

 • dla ucznia 12 dni x 3,50 = 42,00
 • dla pracowników szkoły 12 dni x 5,80 = 69,60
  Odpłatność będzie przyjmowana w dniach :
  30.05.2019 - 7 30 - 14 00
  31.05.2019 - 7 30 - 14 00
  03.06.2019 - 7 30 - 14 00
  04.06.2019 - 7 30 - 14 00
  05.06.2019 - 7 30 - 14 00
  Prosimy o odliczoną kwotę.
  Wpłaty za obiady będą przyjmowane tylko w wyznaczonym terminie.


REKRUTACJA 2019/2020

Zasady przyjmowania dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły SP nr 25 do klasy I :

1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej
- wypełnienie drogą elektroniczną przez rodziców/opiekunów prawnych zgłoszenia
do danej szkoły obwodowej (zgłoszenia do klasy I rozpoczną się dnia 18 marca 2019 r.)

2.Złożenie wydrukowanych i podpisanych przez rodziców/opiekunów zgłoszeń dzieci
w danej szkole obwodowej:

od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. (do godziny 15.00)

Strona naboru: sp-olsztyn.nabory.pl
(strona zostanie uruchomiona 18 marca 2019 r.)

UWAGA:

W przypadku dziecka, które w 2019 r. kończy 6 lat,
wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć:

a) dokument potwierdzający korzystanie w roku szkolnym 2018/2019 z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
lub
b) opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


 • 31 VIII 18 r.
  Stypendia na rok szkolny 2018/2019
  Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania stypendiów:
  - wniosek o stypendium (.pdf)
  - oświadczenie o dochodach (.pdf)
  - oświadczenie o przesunięciu terminu (.pdf)
  Wypełnione wnioski należy składać w gabinecie 135 (pedagog szkolny) w dniach 1-15 września 2018 r. w szkołach, w których uczniowie pobierają naukę.
  Podstawą do przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2018 r.).
  Osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny przedłożyć zaświadczenie o osiągniętych dochodach netto wystawione przez pracodawcę (bez potrąceń np. alimentacyjnych, komorniczych i itd…) również z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny - 514,00 zł netto.
  Uwaga!
  Od 1 października nastąpi zmiana kryterium dochodowego na kwotę 528,00 zł.
  Kwota dochodu 1 ha przeliczeniowego wynosi – 280 zł, natomiast od 1 października 2018 r. wyniesie - 308 zł.
                                      Anna Tomaszewicz - pedagog szkolny


 • 5 VII 18 r.

  Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019:
  - klasy I - VIII - zestaw podręczników (.pdf)  (.xlsx)

  (aktualizacja 31.08.18 r.)

 • Gazetka szkolna "Do góry nogami" (rok szkolny 2016/2017)

       numer 1


  O SZKOLE   

 • Szkoła nasza jest przyjazna dziecku, a szczególnie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Od 1994 roku w szkole funkcjonują ODDZIAŁY INTEGRACYJNE.
 • Szkoła zapewnia dzieciom:
  1. Nieodpłatną kompleksową opiekę: - dowożenie dzieci mikrobusami - opiekę świetlicową w godzinach 6.30 - 17.00;
  2. Obsługę dzieci niepełnosprawnych: kobiety do obsługi dziewcząt, mężczyzna do obsługi chłopców;
  3. Wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi:
  psychologów, pedagogów, logopedów, tyflopedagogów, rehabilitantów, rewalidatorów, reedukatorów.
  4. Ciągłość edukacyjną: Gimnazjum nr 9 i IX Liceum Ogólnokształcące (z oddziałami integracyjnymi).
  5. Klasy 15-20 osobowe, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
  6. Zajęcia komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych.

           

  7. Wszechstronny rozwój, możliwość udziału w kołach zainteresowań, różnorodnych konkursach, imprezach i uroczystościach.
  8. Reprezentowanie szkoły w rejonie miasta, województwa i kraju.
  9. Szkołę bez barier architektonicznych:
  -podjazd,
  -winda,
  -poręcze na korytarzach,
  -łączność telefoniczna w salach lekcyjnych,
  -łazienki i szatnie dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.