Witamy na stronach Naszej Szkoły


Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości
W kategorii organizacji edukacyjnych nasza szkoła,
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena
,
otrzymała:
Wyróżnienie za Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania
Gala Jakości 2015


 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 CZERWCA 2019 R.

O GODZINIE 9.00  W KLASACH

Przydział sal na zakończenie roku szkolnego
Klasy IV-VIII

4 a – 131
4 b – 111
4 c – 218
4 d – 128
4 e - 129
4 f – 119
4 g – 210
4 h – 213
4 i - 217
5 a – 227
5 b – 26
5 c – 208
5 d – 216
5 e – 249 a
5 f – 229
5 g – 214 a
6 a – 11
6 c – 239
6 d – 203
6 e – 110
7 a – 113
7 b – 209
7 c – 220
7 d – 213 a
8 a - 118
8 b – 226
8 c – 211
8 d – 201
8 e - 114

 


W dniu 26 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00

na dużej sali gimnastycznej

odbędzie się zebranie

z rodzicami i uczniami przyszłych klas pierwszych.


Wyprawka ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie.

Propozycja dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w szkole podstawowej.


 

W związku z wdrażaniem w szkole e-legitymacji prosimy o dostarczenie do pok. 108 zdjęć do legitymacji w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD do dnia 23 sierpnia 2019 r. Płyta powinna zawierać imię i nazwisko oraz wskazanie klasy, do której uczęszcza uczeń (dotyczy klas II-VII w roku szkolnym 2019/2020).

Wymagania zdjęć w wersji elektronicznej:

 • zdjęcie kolorowe w rozdzielczości min.  300 dpi;
 • rozmiar 19 x 26 mm (dostosowany do wielkości pola przeznaczonego na nadruk);
 • zapisane w formacie „JPG”

 


Szanowni Rodzice!

Wnioski o przyjęcie ucznia na świetlicę szkolną należy składać do 7 czerwca 2019 r. w sekretariacie szkoły podstawowej lub zostawić na portierni.
Wniosek dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz na portierni.


Numery kont bankowych.
Numer konta przeznaczonego tylko do przelewów opłat za duplikaty legitymacji (9 zł) lub świadectwa (26 zł):
PKO Bank Polski
86 1020 3541 0000 5102 0291 6344

(w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia)
NUMER KONTA TYLKO NA WPŁATY ZA OBIADY:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn
PKO 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278
(konto przeznaczone tylko na wpłaty za obiady)


Regulamin zakupu obiadów i dokonywania zwrotów (ważny od 13.03.2018 r.) Czytaj więcej...

!!!UWAGA!!!
ODPŁATNOŚĆ za obiady
za m-c czerwiec 2019r. wynosi:

 • dla ucznia 12 dni x 3,50 = 42,00
 • dla pracowników szkoły 12 dni x 5,80 = 69,60
  Odpłatność będzie przyjmowana w dniach :
  30.05.2019 - 7 30 - 14 00
  31.05.2019 - 7 30 - 14 00
  03.06.2019 - 7 30 - 14 00
  04.06.2019 - 7 30 - 14 00
  05.06.2019 - 7 30 - 14 00
  Prosimy o odliczoną kwotę.
  Wpłaty za obiady będą przyjmowane tylko w wyznaczonym terminie.


REKRUTACJA 2019/2020

Zasady przyjmowania dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły SP nr 25 do klasy I :

1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej
- wypełnienie drogą elektroniczną przez rodziców/opiekunów prawnych zgłoszenia
do danej szkoły obwodowej (zgłoszenia do klasy I rozpoczną się dnia 18 marca 2019 r.)

2.Złożenie wydrukowanych i podpisanych przez rodziców/opiekunów zgłoszeń dzieci
w danej szkole obwodowej:

od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. (do godziny 15.00)

Strona naboru: sp-olsztyn.nabory.pl
(strona zostanie uruchomiona 18 marca 2019 r.)

UWAGA:

W przypadku dziecka, które w 2019 r. kończy 6 lat,
wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć:

a) dokument potwierdzający korzystanie w roku szkolnym 2018/2019 z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
lub
b) opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


 • 31 VIII 18 r.
  Stypendia na rok szkolny 2018/2019
  Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania stypendiów:
  - wniosek o stypendium (.pdf)
  - oświadczenie o dochodach (.pdf)
  - oświadczenie o przesunięciu terminu (.pdf)
  Wypełnione wnioski należy składać w gabinecie 135 (pedagog szkolny) w dniach 1-15 września 2018 r. w szkołach, w których uczniowie pobierają naukę.
  Podstawą do przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2018 r.).
  Osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny przedłożyć zaświadczenie o osiągniętych dochodach netto wystawione przez pracodawcę (bez potrąceń np. alimentacyjnych, komorniczych i itd…) również z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny - 514,00 zł netto.
  Uwaga!
  Od 1 października nastąpi zmiana kryterium dochodowego na kwotę 528,00 zł.
  Kwota dochodu 1 ha przeliczeniowego wynosi – 280 zł, natomiast od 1 października 2018 r. wyniesie - 308 zł.
                                      Anna Tomaszewicz - pedagog szkolny


 • 5 VII 18 r.

  Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019:
  - klasy I - VIII - zestaw podręczników (.pdf)  (.xlsx)

  (aktualizacja 31.08.18 r.)

 • Gazetka szkolna "Do góry nogami" (rok szkolny 2016/2017)

       numer 1


  O SZKOLE   

 • Szkoła nasza jest przyjazna dziecku, a szczególnie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Od 1994 roku w szkole funkcjonują ODDZIAŁY INTEGRACYJNE.
 • Szkoła zapewnia dzieciom:
  1. Nieodpłatną kompleksową opiekę: - dowożenie dzieci mikrobusami - opiekę świetlicową w godzinach 6.30 - 17.00;
  2. Obsługę dzieci niepełnosprawnych: kobiety do obsługi dziewcząt, mężczyzna do obsługi chłopców;
  3. Wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi:
  psychologów, pedagogów, logopedów, tyflopedagogów, rehabilitantów, rewalidatorów, reedukatorów.
  4. Ciągłość edukacyjną: Gimnazjum nr 9 i IX Liceum Ogólnokształcące (z oddziałami integracyjnymi).
  5. Klasy 15-20 osobowe, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
  6. Zajęcia komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych.

           

  7. Wszechstronny rozwój, możliwość udziału w kołach zainteresowań, różnorodnych konkursach, imprezach i uroczystościach.
  8. Reprezentowanie szkoły w rejonie miasta, województwa i kraju.
  9. Szkołę bez barier architektonicznych:
  -podjazd,
  -winda,
  -poręcze na korytarzach,
  -łączność telefoniczna w salach lekcyjnych,
  -łazienki i szatnie dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.