Witamy na stronach Naszej Szkoły


Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości
W kategorii organizacji edukacyjnych nasza szkoła,
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena
,
otrzymała:
Wyróżnienie za Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania
Gala Jakości 2015


01 02 03 04 05 06 lightbox2 photo galleryby VisualLightBox.com v5.9

 • 6 IX 17 r.
  Informacja w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawka szkolna" czytaj więcej... (.pdf)
 • 29 VIII 17 r.
  Stypendia na rok szkolny 2017/2018
  Regulamin stypendiów szkolnych: czytaj więcej... (.pdf)
  Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania stypendiów:
  - wniosek o stypendium (.pdf)
  - oświadczenie o dochodach (.pdf)
  - oświadczenie (.pdf)

  Druki do wypełnienia można otrzymać u pedagoga szkolnego (pok. 135) i  w sekretariacie szkoły podstawowej (pok. 108).

  Wypełnione wnioski i dokumenty należy złożyć u pedagoga szkolnego (pok. 135).


 • 21 VII 17 r., 26 VII 17 r.
  Bezpłatne podręczniki dla uczniów klas I - VII

  Informacja dotycząca podręczników szkolnych oraz ćwiczeń w roku szkolnym 2017/2018

      W nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie szkoły podstawowej klas I - VII, otrzymają bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej.
  UWAGA!   Wyjątek stanowią podręczniki i ćwiczenia do religii, które powinny być zakupione przez rodziców.

  Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018:
  - klasy "0" - VII - zestaw podręczników (.pdf)  (.xlsx)

  9 VIII 17 r. - UWAGA! Nastąpiła zmiana podręcznika do religii w oddziałach przedszklnych!
  Rodzice uczniów z oddziałów przedszkolnych kupują podane w wykazie materiały edukacyjne oraz wyprawkę (pdf.).

 • Gazetka szkolna "Do góry nogami" (rok szkolny 2016/2017)

       numer 1

 • Regulamin zakupu obiadów i dokonywania zwrotów Czytaj więcej...
  Ceny obiadów za m-c październik 2017 r.:
  - dla ucznia - 22 dni x 3,50 = 77,00 zł
  - dla pracowników szkoły - 22 dni x 5,80 = 127,60 zł
  Odpłatność będzie przyjmowana w dniach:
  - 27.09.2017 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 28.09.2017 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 02.10.2017 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 03.10.2017 r. - w godz. 7.30 - 14.00

  Prosimy o odliczoną kwotę.
  Wpłaty za obiady będą przyjmowane tylko w/w terminie.

 • Kompleks boisk "ORLIK" będzie otwarty:
  - w dni powszednie od 15.00 do 21.00 (20.00 od 1 XI 16 r.)
  - w soboty i niedziele od 10.00 do 21.00 (20.00 od 1 XI 16 r.).
  Dokładny harmonogram otwarcia kompleksu boisk znajduje się przy wejściu głównym i na tablicy ogłoszeń w biurze animatorów.

 • O SZKOLE   

 • Szkoła nasza jest przyjazna dziecku, a szczególnie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Od 1994 roku w szkole funkcjonują ODDZIAŁY INTEGRACYJNE.
 • Szkoła zapewnia dzieciom:
  1. Nieodpłatną kompleksową opiekę: - dowożenie dzieci mikrobusami - opiekę świetlicową w godzinach 6.30 - 17.00;
  2. Obsługę dzieci niepełnosprawnych: kobiety do obsługi dziewcząt, mężczyzna do obsługi chłopców;
  3. Wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi:
  psychologów, pedagogów, logopedów, tyflopedagogów, rehabilitantów, rewalidatorów, reedukatorów.
  4. Ciągłość edukacyjną: Gimnazjum nr 9 i IX Liceum Ogólnokształcące (z oddziałami integracyjnymi).
  5. Klasy 15-20 osobowe, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
  6. Zajęcia komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych.

           

  7. Wszechstronny rozwój, możliwość udziału w kołach zainteresowań, różnorodnych konkursach, imprezach i uroczystościach.
  8. Reprezentowanie szkoły w rejonie miasta, województwa i kraju.
  9. Szkołę bez barier architektonicznych:
  -podjazd,
  -winda,
  -poręcze na korytarzach,
  -łączność telefoniczna w salach lekcyjnych,
  -łazienki i szatnie dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.