Witamy na stronach Naszej Szkoły


Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości
W kategorii organizacji edukacyjnych nasza szkoła,
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena
,
otrzymała:
Wyróżnienie za Zaangażowanie w Doskonałość Zarządzania
Gala Jakości 2015 • 31 VIII 18 r.
  Stypendia na rok szkolny 2018/2019
  Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania stypendiów:
  - wniosek o stypendium (.pdf)
  - oświadczenie o dochodach (.pdf)
  - oświadczenie o przesunięciu terminu (.pdf)
  Wypełnione wnioski należy składać w gabinecie 135 (pedagog szkolny) w dniach 1-15 września 2018 r. w szkołach, w których uczniowie pobierają naukę.
  Podstawą do przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2018 r.).
  Osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny przedłożyć zaświadczenie o osiągniętych dochodach netto wystawione przez pracodawcę (bez potrąceń np. alimentacyjnych, komorniczych i itd…) również z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny - 514,00 zł netto.
  Uwaga!
  Od 1 października nastąpi zmiana kryterium dochodowego na kwotę 528,00 zł.
  Kwota dochodu 1 ha przeliczeniowego wynosi – 280 zł, natomiast od 1 października 2018 r. wyniesie - 308 zł.
                                      Anna Tomaszewicz - pedagog szkolny


 • 5 VII 18 r.

  Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019:
  - klasy I - VIII - zestaw podręczników (.pdf)  (.xlsx)

  (aktualizacja 31.08.18 r.)

  Numery kont bankowych.
  Numer konta przeznaczonego tylko do przelewów opłat za duplikaty legitymacji (9 zł) lub świadectwa (26 zł):
  PKO Bank Polski
  86 1020 3541 0000 5102 0291 6344

  (w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia)
  NUMER KONTA TYLKO NA WPŁATY ZA OBIADY:
  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
  ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn
  PKO 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278
  (konto przeznaczone tylko na wpłaty za obiady)


  Regulamin zakupu obiadów i dokonywania zwrotów (ważny od 13.03.2018 r.) Czytaj więcej...

  Ceny obiadów za m-c grudzień 2018 r.:
  - dla ucznia - 15 dni x 3,50 = 52,50 zł
  - dla pracowników szkoły - 15 dni x 5,80 = 87,00 zł
  Odpłatność będzie przyjmowana w dniach:
  - 29.11.2018 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 30.11.2018 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 03.12.2018 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 04.12.2018 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  - 05.12.2018 r. - w godz. 7.30 - 14.00
  Prosimy o odliczoną kwotę.
  Wpłaty za obiady będą przyjmowane tylko w wyznaczonym terminie.

 • Gazetka szkolna "Do góry nogami" (rok szkolny 2016/2017)

       numer 1


  O SZKOLE   

 • Szkoła nasza jest przyjazna dziecku, a szczególnie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Od 1994 roku w szkole funkcjonują ODDZIAŁY INTEGRACYJNE.
 • Szkoła zapewnia dzieciom:
  1. Nieodpłatną kompleksową opiekę: - dowożenie dzieci mikrobusami - opiekę świetlicową w godzinach 6.30 - 17.00;
  2. Obsługę dzieci niepełnosprawnych: kobiety do obsługi dziewcząt, mężczyzna do obsługi chłopców;
  3. Wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę pedagogiczną, specjalistów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi:
  psychologów, pedagogów, logopedów, tyflopedagogów, rehabilitantów, rewalidatorów, reedukatorów.
  4. Ciągłość edukacyjną: Gimnazjum nr 9 i IX Liceum Ogólnokształcące (z oddziałami integracyjnymi).
  5. Klasy 15-20 osobowe, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
  6. Zajęcia komputerowe dla uczniów niepełnosprawnych.

           

  7. Wszechstronny rozwój, możliwość udziału w kołach zainteresowań, różnorodnych konkursach, imprezach i uroczystościach.
  8. Reprezentowanie szkoły w rejonie miasta, województwa i kraju.
  9. Szkołę bez barier architektonicznych:
  -podjazd,
  -winda,
  -poręcze na korytarzach,
  -łączność telefoniczna w salach lekcyjnych,
  -łazienki i szatnie dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.